Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Reklamační řád Zákaznického centra

Reklamaci podává zákazník: písemnou formou – e-mail:reklamace@missiva.cz fax: 420 417 872 187, Telefonicky: 420 417 590 911,  Adresa: MISSIVA, spol. s r.o.,  Rtyně nad Bílinou 6, 417 62 Rtyně nad Bílinou či osobně na zákaznické centrum.

Formuláře pro stažení naleznete na stránkách: www.missiva.cz  v sekci „ke stažení pro poradce“

  1. Reklamace služby
    1.1. Kompetentní pracovník zjistí, zda je reklamace oprávněná či ne.

OPRÁVNĚNÁ – dohodne se se zákazníkem o nápravě a navrhne řešení, které je pro zákazníka přijatelné.
NEOPRÁVNĚNÁ – Kompetentní pracovník odpoví zákazníkovi korektním zamítnutím (dopisem, telefonicky, osobně), kde ho informuje o daných skutečnostech.

1.2. Při přejímce zboží ve skladu je kupující povinen zkontrolovat si své zboží (počet kusů, obaly, druh zboží atd.). Zjištěné neshody při přejímce oznámí ihned pracovníkovi skladu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

1.3. Reklamaci obchodního balíku, musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu a to nejlépe do druhého dne od převzetí zásilky.

1.4. Nevydané či zaměněné zboží v zásilce, má adresát právo oznámit bez zbytečného odkladu nejlépe následující pracovní den po převzetí zaslaného zboží a to na zákaznickém centru firmy MISSIVA, spol. s r.o. tel. č. 417 590 911 a dohodnout způsob nápravy.

1.5. Každý zákazník, který objednává zboží prostřednictvím dopravní společnosti, je povinen zásilku od Přepravce převzít. Pokud kupující, který si objednal zboží prostřednictvím zásilkové služby, zboží od Přepravce nepřevezme, prodávající mu v příští objednávce účtuje 150,- Kč případně i manipulační poplatek.

  1. Reklamace produktu

2.1. K reklamaci pracovník skladu přijme zboží s nejméně cca 80% obsahem.

2.2. Záruka se nevztahuje na zboží prokazatelně mechanicky násilím poškozené a zboží prošlé záruční lhůtou.

2.3. Oznámení zákazníka o vadách zboží, dokládá jím řádně vyplněným Reklamačním protokolem/produkt
a kopií potvrzené objednávky či faktury.

2.4. Pracovník skladu zjistí, zda se jedná o reklamaci obalu či obsahu

OBAL – reklamaci obalu vyřizuje sám pracovník ZS a to ihned po převzetí reklamace. Způsob vyřízení zapíše do Reklamačního protokolu.

OBSAH – pracovník skladu převezme reklamaci od zákazníka a předá mu ústřižek z Reklamačního protokolu, který slouží zákazníkovi jako potvrzení o předání reklamace a pracovníkovi skladu k identifikaci při výdeji vyřízené reklamace. Tento druh reklamace postoupí pracovník skladu technologovi, který rozhodne, zda reklamace bude postoupena kontrole či ne. Technolog či středisko kontroly se k dané reklamaci písemně vyjádří v Reklamačním protokolu. PZS zajistí předání reklamace reklamujícímu zákazníkovi.

2.5. Osobní předání reklamace zákazníkovi je vždy stvrzeno podpisem zákazníka o převzetí reklamace a pokud
je vyřízená reklamace zaslána společně s objednaným zbožím je povinností PZS uvést tuto informaci            v Reklamačním protokolu. Do kolonky Výdej vyřízené reklamace zapíše č. obchodního balíku nebo VS dané zakázky.

2.6.  Je-li reklamace oprávněná, prodávající zjištěné vady zboží odstraní v přiměřené lhůtě – maximálně do  30  dnů od zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je zahájeno vždy v den přijetí reklamace prodejním skladem.

Nebude-li některá z výše uvedených podmínek kupujícím, dodržena, nemusí být reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou.

3. Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

V případě, že jste kupující a zboží jste nakoupil prostřednictvím e-shopu, máte dle § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen dle § 1831 odst. 1 občanského zákoníku zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese vždy kupující.

 

Ve Rtyni nad Bílinou dne:               1.9.2023
Eva Francová
Vedoucí zákaznického centra
MISSIVA, spol. s r.o.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.