Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Reklamační řád

1. Reklamace služby

1.1. Reklamaci na službu podává zákazník: písemně, telefonicky či osobně zpracovateli dat na zákaznické centrum.
1.2. Kompetentní pracovník zjistí, zda je reklamace oprávněná či ne. OPRÁVNĚNÁ – dohodne se se zákazníkem o nápravě a navrhne řešení, které je pro zákazníka přijatelné. NEOPRÁVNĚNÁ – kompetentní pracovník odpoví zákazníkovi korektním zamítnutím (dopisem, telefonicky, osobně), kde ho informuje o daných skutečnostech.
1.3. Při přejímce zboží ve skladu je kupující povinen zkontrolovat si své zboží (počet kusů, obaly, druh zboží atd.). Zjištěné neshody při přejímce oznámí ihned pracovníkovi skladu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci obchodního balíku, která se vztahuje na poškozené nebo nedodané zboží, může zákazník uplatnit do druhého dne od převzetí zásilky.
1.4. Nevydané či zaměněné zboží v zásilce má adresát právo oznámit nejpozději následující pracovní den po převzetí zaslaného zboží, a to na zákaznickém centru firmy MISSIVA, spol. s r.o., tel. č. 417 590 911 a dohodnout způsob nápravy.
1.5.Každý zákazník, který využívá služby obchodního balíku a objednává si zboží,je povinen zásilku od České pošty převzít. Pokud kupující, který si objednal zboží prostřednictvím zásilkové služby, zboží od České pošty nepřevezme, prodávajícímu v příští objednávce účtuje 1x poštovné navíc a manipulační poplatek.
2. Reklamace produktu

2.1. K reklamaci pracovník skladu přijme zboží s nejméně cca 80% obsahem.
2.2. Záruka se nevztahuje na zboží prokazatelně mechanicky násilím poškozené a zboží prošlé záruční lhůtou.
2.3. Oznámení zákazníka o vadách zboží dokládá jím řádně vyplněným Reklamačním protokolem/produkt S 10_35 a kopií potvrzené objednávky či faktury.
2.4. Pracovník skladu zjistí, zda se jedná o reklamaci obalu či obsahu. OBAL – reklamaci obalu vyřizuje sám pracovník skladu a to ihned po převzetí reklamace. Způsob vyřízení zapíše do Reklamačního protokolu. Od reklamujícího zákazníka si vyžádá podpis na Reklamační protokol, kterým stvrzuje převzetí vyřízené reklamace. OBSAH – pracovník skladu převezme reklamaci od zákazníka a předá mu ústřižek z Reklamačního protokolu, který slouží zákazníkovi jako potvrzení o předání reklamace a pracovníkovi skladu k identifikaci při výdeji vyřízené reklamace. Tento druh reklamace postoupí pracovník skladu technologovi, který rozhodne, zda reklamace bude postoupena kontrole či ne. Technolog či vedoucí kontroly se k dané reklamaci písemně vyjádří v Reklamačním protokolu. PZS zajistí předání reklamace reklamujícímu zákazníkovi.
2.5. Předání reklamace zákazníkovi je vždy stvrzeno podpisem zákazníka o převzetí reklamace a pokud je vyřízená reklamace zaslána společně s objednaným zbožím, je povinností PZS uvést tuto informaci v Reklamačním protokolu/produkt. Do kolonky Výdej vyřízené reklamace zapíše č. obchodního balíku a kód SO.
2.6. Je-li reklamace oprávněná, prodávající zjištěné vady zboží odstraní v přiměřené lhůtě – maximálně do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je zahájeno vždy v den přijetí reklamace prodejním skladem. Nebude-li některá z výše uvedených podmínek kupujícím dodržena, nemusí být reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
WordPress Themes